News & Events

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ Նախագահի կարգադրության անցկացվում է ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների գիտական անձնակազմի ատեստացիա։ 
ՌՖԷԻ -ի գիտական անձնակազմի ատեստացիան կանցկացվի սեպտեմբերի  9-16 ընկած ժամանակահատվածում։
Ատեստացիայի համար  ատեստավորվողը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը․
1/ Տեղեկացման թերթիկը,
2/  Տեղեկատվություն գիտական աշխատանքի վերաբերյալ ըստ ստորև կցված ձևաչափի / Տեղեկատվական թերթիկ.docx/
3/ Ատեստավորվողի գիտական ղեկավարը ատեստավորման հանձնաժողովին է ներկայացնում ատեստավորվողի բնութագիրը, որին ատեստավորվողը ծանոթանում է ատեստացիայից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ։
 Ատեստցիան կանոնակարգվելու ՌՖԷԻ-ի  ԳԻտԽորհրդով հաստատված " Ատեստավորման ներքին կանոնակարգով", Կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ  նայելով ստորև կցված ֆայլը /IRPhE-kanonakarg.pdf/։