School

                       School"2018     

 

                                   Program and poster of the school are at the bottom of this page

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑ / 

YOUNG SCIENTISTS SCHOOL

ԱՐԴԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐ / 

ADVANCED ELECTRONIC DEVICES & MATERIALS

19-20 սեպտեմբեր, 2018 Աղվերան /September  19-20, 2018, Aghveran, Armenia

 

Երիտասարդ գիտնականների երկօրյա դպրոցը նվիրված է լինելու կիսահաղորդչային էլեկտրոնիկայի արդի ձեռքբերումներին, նորագույն տեխնոլոգիաներին և սարքավորումներին: Գիտական դպրոցը  առաջին օրը նախատեսվում է իրականցնել հայերեն լեզվով, երկրորդ օրը անգլերեն / արտասահմանցի զեկուցողների ներգրավմամբ/:

Two-days school will be organised for young scientists to introduce the actual problems of advanced electronic devices and current modelling issues.  The first day of school will be in Armenian, the second day in English.

Գիտական դպրոցի թեմատիկան ընդգրկում է. / Topics of school:

 • Կիսահաղորդչային նանոլարեր/ Semiconductor nanowires
 • Ցածր չափողականությամբ կոնտակտներ/ Low-dimensional systems
 • Քվանտային կետերի հիման վրա կիսահաղորդչային լազերներ/Semiconductor lasers on quantum dots
 • Անանցումային դաշտային տրանզիստորներ/ junctionless field-effect transistors
 • Կոմպակտ մոդելավորման մեթոդնեը/ Compact modelling methods
 • Արևային էլեմենտների զարգացման հեռանկարները /New developments in solar cells ingineering

  Դպրոցի առաջին օրվա զեկուցումները կլինեն հայերեն, երկրորդ օրվանը անգլերեն: First day lectures: in Armenian, second day in English.

  Invited speakers:   Sadayuki Yoshitomi, (PhD), TOSHIBA Memory Corporation, Japan

                                     Levon Asryan, (Prof.), Virginia Polytechnic Institute, USA